Lyssnandet på Sveriges Radio nådde rekordsiffror under 2021

Under 2021 lyssnade 7,4 miljoner på Sveriges Radio genomsnittlig vecka, vilket är den högsta siffran som uppmätts under ett helår sedan total räckvidd för både linjär och on demand-lyssning började mätas 2018. P1 var fortsatt populärt och det linjära lyssnandet i P3 vände uppåt igen efter år av minskad lyssning. Detta framgår av Sveriges Radios årliga public service-redovisning* som idag har skickats till Myndigheten för press, radio och TV.

Lyssnandet för P1 som ökat signifikant under coronapandemin ligger fortsatt högt och stabilt med en dygnsräckvidd på 1,75 miljoner lyssnare och on demandlyssningen på kanalen ökade med 17 procent under 2021.

– Den fortsatt mycket starka lyssningen under 2021 på vår nationella nyhetskanal P1 visar att i kristider likt coronapandemin vänder sig publiken till oss för korrekt och heltäckande rapportering, vi har både nyheter och analyser. De senaste dagarnas dygnet-runt rapportering om kriget i Ukraina har även den återigen satt fingret på den viktiga roll som Sveriges Radio spelar som trovärdig nyhetsförmedlare i tider av kris och krig. Vi kan ge fördjupning och sätta in nyheterna i ett sammanhang, likt ingen annan och vi ser i dessa dagar hur direktsänd radio står sig oerhört stark, säger Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio.

P3:s totala räckvidd ökade med 50 000 på dygnsbasis under 2021. Ökningen är jämnt fördelad mellan linjär och on demand-lyssning och den linjära lyssningen vände uppåt för första gången på flera år och ligger nu ligger på 750 000 lyssnare. Veckoräckvidden för P3:s on demand-lyssning ökade med 18 procent där en stor del kommer från landets största poddtitel P3 Dokumentär med 515 000 lyssnare i snitt per vecka.

P4 är fortsatt landets största linjära radiokanal med 3,4 miljoner dagliga lyssnare och står fortsatt för runt hälften av all lyssnad linjär radiotid i landet. Sveriges Radios satsningar på att utveckla modern sändningsteknik har möjliggjort ökad rapportering och närvaro utanför radiohusen, vilket inte minst varit viktigt under pandemin. Dessutom har den fortsatta satsningen på pop-up redaktioner gjort att Sveriges Radio regelbundet rapporterat från alla Sveriges 290 kommuner flera gånger under 2021 och har bidragit starkt till en ökad närvaro i hela landet. 2021 var Sveriges Radio på plats i 184 av Sveriges kommuner under en genomsnittlig vecka.  

En allt större andel av Sveriges Radios räckvidd utgörs av lyssning on demand. 2021 ökade lyssnandet på Sveriges Radio on demand med 19 procent jämfört med föregående år. Det var den största räckviddsökningen bland de aktörer som ingår i Poddindex*** som listar Sveriges största poddar.

Sveriges Radio är redan tidigare den aktören på Poddindex som har störst samlad räckvidd.

Värdet av Sveriges Radio

I public service-redovisningen för 2021 beskrivs bland annat allmänhetens syn på värdet av Sveriges Radios verksamhet och innehåll. På frågorna som rör vilket värde Sveriges Radio ger är siffrorna över tid mycket stabila med endast små variationer mellan olika år.

2021 ansåg 75 procent av de tillfrågade i Novus stora attitydundersökning kring Sveriges Radio** att företaget har ett stort värde för samhället i stort.

I gruppen dagliga lyssnare ansåg 82 procent att det personliga värdet var mycket eller ganska stort.

93 procent av de dagliga lyssnarna ansåg att Sveriges Radio är ganska viktigt eller mycket viktigt för nyhetsförmedlingen i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *