The Night Academy Stockholm

22.-27.5. House Blivande, Frihamnstorget & R45 Soundtrade Studios

The Night Academy är en unik initiativ presenterad av Blivande i samarbete med Riverside Studios Berlin, Stadt Nach Acht nightlife conference, Berlin Club Commission, CCTV Stockholm, R45 Soundtrade Studios och Reimersholme Hotel i Stockholm. Den kommer att äga rum på Blivande, Frihamnstorget och R45 Soundtrade Studios i Solna mellan den 22-27 maj. Den veckolånga händelsen inkluderar kreativa mästerklasser, en nattlivskonferens och en 24-timmars festival.

Blivande är stolta över att göra det möjligt för födelsen av detta unika initiativ som syftar till att sammanföra lokala och internationella nattlivssamhällen för att inspirera och möjliggöra positiv förändring både på plats och på stadsnivå. Detta kommer att vara en liten händelse som för med sig stora idéer till vår medelstora stad!

Mer information finns på https://www.thenight.academy

CREATIVE MASTERCLASSES – 22.2-6.5.

In collaboration with Riverside Studios Berlin, R45 Soundtrade Studios & Blivande

Lärande är själva kärnan i The Night Academy och anledningen till dess namn. Vi arrangerar en vecka med mästerklasser som är utformade för att stödja och inspirera lokala konstnärer, kreativa personer och branschfolk, ledda av experter från Berlin, Stockholm och andra platser. Bland deltagarna finns producenter som Tobi Neumann, Makèz och Andreas Henneberg samt metallkonstnärer som Maja Explosiv, Christina Sporrong och listan fortsätter.

Mästerklasserna fokuserar på ämnen som musikproduktion, skivbolagsdrift, metallkonst och community management inom nattlivet och kreativa branscher.

Mer info website & Facebook

NIGHTLIFE CONFERENCE – 26.-27.5. ‘Stockholm After Dark’


Huvudevenemanget på Blivande arrangeras i samarbete med Tysklands ledande nattlivskonferens Stadt Nach Acht och med stöd från Berlin Club Commission.

Stockholm After Dark är en liten och internationell nattlivskonferens om vad vår stad kan och bör lära sig av Berlin och andra ledande nattlivsstäder.

Det som står på spel här är inget annat än Stockholms framtid som en levande och vaken stad efter att baby boomers och småbarnsföräldrar (inklusive undertecknad) har gått och lagt sig. Välsigna dem och oss, men staden behöver vara för alla.

Kvaliteten och mångfalden i vårt nattliv är av enormt långsiktig betydelse (antingen direkt eller indirekt) för nästan allas livskvalitet i vår älskade lilla huvudstad.

Deltagarna får höra både lokala och internationella aktivister, konstnärer, klubbägare, politiker, experter och många andra intressenter, med gott om utrymme för frågor och diskussioner.

Den andra dagen är mindre och inriktad på workshops. Den riktar sig till den mindre gruppen människor som direkt är intresserade av att skapa en Stockholmsvariant av en Klubbkommission.

FESTIVAL WHY 24? – a 24 hour long festival på Frihamnstorget och Blivande

  • VARFÖR är inte Stockholm en 24-timmarsstad?
  • VARFÖR känns det som att stadens nattliv inte är för alla?
  • VARFÖR tvingas så många platser och klubbar att stänga?
  • VARFÖR nöjer vi oss med att upprepa samma mönster med de som finns kvar?

WHY24? är en 24-timmarsfestival skapad för att främja en bättre framtid, men bara om vi tillsammans anstränger oss för att besvara dessa och andra brännande frågor.

Du kan förvänta dig en 24-timmarsfestival som äger rum både utomhus och inomhus, uppdelad på två angränsande platser, med en fantastisk lineup från Berlin och Amsterdam tillsammans med favoriter från Stockholm inbjudna av värdarna Blockula, Vivrant, Matron och mmmmm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *